Oslava Silvestra v nové hasičárněFoto

Kluziště 2O10 2011Foto

Stavba nové hasičárnyFoto

Fotky z předavání Tatry


Odjezd z obce Žlutice

Přjez do obce Janov nad Nisou

Povodně 2010Foto

Požár garáží a dílen ČSAD v Jablonci nad Nisou


Photo


Ve čtvrtek 11. listopadu 2010 v dopoledních hodinách proběhlo v prostorách garáží a dílen podniku ČSAD v ulici Pražská v Jablonci nad Nisou taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje, jehož organizátorem byl Územní odbor Jablonec nad Nisou Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.

Námět cvičení
Podle námětu cvičení vznikl požár vlivem elektrického zkratu v zadním traktu dílen. V areálu ČSAD prováděli úklidové práce odsouzení z Věznice Rýnovice. Příslušník Vězeňské služby ČR při následné početní prověrce odsouzených zjistil, že jeden z odsouzených chybí. Ten pravděpodobně využil paniky při vzniklém požáru a ukryl se někde v objektu.

Vlivem velkého množství oleje a dalších hořlavých kapalin v dílně došlo k rychlému rozšíření požáru z opravovaného autobusu na větší část dílny. S dílnou sousedí vestavěný sklad olejů, který tvoří samostatný požární úsek. Prvotní hasební práce prováděli zaměstnanci ČSAD, kteří začali vyvážet zaparkované autobusy ven z dílen. Při požáru došlo ke zranění několika osob.

Zúčastněné složky a technika
HZS LK – stanice Jablonec nad Nisou HZS podniku SŽDC, s.o., Liberec JSDHO – Jablonecké Paseky, Kokonín, Proseč nad Nisou, Maršovice, Pěnčín-Huť, Lučany nad Nisou, Janov nad Nisou Policie ČR Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje Městská policie Jablonec nad Nisou Krizový štáb Města Jablonec nad Nisou Vězeňská služba ČR – Věznice Rýnovice

10 cisternových automobilových stříkaček 1 automobilová plošina 2 dopravní automobily 1 osobní automobil 6 vozidel policie 2 sanitní vozidla 4 vozidla vězeňské služby

Základní cíle cvičení
•likvidace požáru většího rozsahu ve druhém stupni požárního poplachového plánu okresu Jablonec nad Nisou v dílnách ČSAD v ulici Pražská v Jablonci nad Nisou s evakuací autobusů umístěných v objektu a odklonění dopravy z páteřní tepny města Jablonce nad Nisou v reálném čase s možností úniku škodlivých zplodin hoření do ovzduší
•procvičení komunikace mezi složkami IZS, orgány krizového řízení města a obce s rozšířenou působností,
•procvičení činnosti krizového štábu Jablonce nad Nisou a štábu velitele zásahu HZS LK
•procvičení spolupráce při společném zásahu s Vězeňskou službou ČR se zaměřením na koordinaci nasazení HZS ČR s ohledem na nebezpečí pramenící z přítomnosti odsouzeného na místě zásahu Průběh cvičení

Operační středisko HZS Libereckého kraje přijalo v 11.04 hodin ohlášení požáru v areálu podniku ČSAD v ulici Pražská v Jablonci nad Nisou.

V první části cvičení vyhledávala zásahová jednotka Vězeňské služby ČR spolu s hasiči v areálu ČSAD uprchlého vězně, kterého simulovala figurína. Hasiči zajišťovali bezpečnost příslušníků vězeňské služby při zadržení odsouzeného v hořící olejové dílně.

Ve druhé fázi hasiči v dýchací technice zahájili požární útok, uvnitř budovy nezavodněným hadicovým vedením, střechu zkrápěli vodním proudem z automobilové plošiny. Zaměstnanci podniku začali vyvážet zaparkované autobusy ven z garáží.

Pro zásobování automobilové plošiny vodou byla zřízena dálková doprava vody. Cisternové automobilové stříkačky zásobovaly místo zásahu vodou od čerpacího stanoviště na řece Nise v ulici U Zeleného stromu.
Protože se požár rozšířil také na porost na náspu železniční trati procházející v těsné blízkosti objektu v ulici Souběžná, museli hasiči podhrabat kolejnice, vést jeden vodní proud pod železniční tratí a násep prolít vodou. V době zásahu byla na železniční trati omezena doprava.

Během druhé fáze se podařilo nalézt tři zraněné osoby a došlo k simulovanému zranění některých zasahujících hasičů. Všechny osoby byly na místě ošetřeny záchranáři zdravotnické služby. Odvoz do zdravotnických zařízení proběhl pouze metodicky.

Příslušníci Policie ČR se starali o odklon dopravy v místě zásahu, o informování obyvatelstva z policejních vozidel pomocí megafonů o úniku velkého množství toxických zplodin hoření do ovzduší.

Cvičení bylo ukončeno v 12.30 hodin.

Foto

por. Mgr. Iva Michalíčková komisař PO tisková mluvčí HZS Libereckého kraje


Hasiči v Janově se radují z nové tatrovky


Photo


V pátek 22. října náčelník SDH Janov převzal po úspěšném výběrovém řízení požární vozidlo.
Ze všech stran se sbíhají ocenění a uznání sboru janovských dobrovolných hasičů vedených náčelníkem Radkem Nagy. Nejen u požárů, ale i u mnoha veřejných akcí jsou janovští hasiči vidět a jejich práce při nedávných povodních zasluhuje absolutorium. Není divu, že si obec svých dobrovolných hasičů váží. Svědčí o tom nejen nová požární zbrojnice, která je před dokončením a a která bude svým umístěním i vybavením pro Nagyův mančaft výrazným zlepšením podmínek pro práci. Úspěšně také dopadla letitá snaha po získání vhodného požárního vozidla, když se obec Janov zúčastnila výběrového řízení o hasičskou tatrovku 815 a výběrové řízení města Žlutice dopadlo pro Janov nad Nisou vítězně. Není divu, že nadšení janovských dobrovolných hasičů neznalo mezí, náčelník Nagy si jel tatrovku převzít osobně a osobně ji také dovezl před janovský Obecní úřad. Starostu obce Daniela Davida (na snímku vlevo) i náčelníka sboru janovských dobrovolných hasičů Radka Nagy zdobily spokojené úsměvy, protože spolupráce obce s dobrovolnými hasiči je jednou z činností, která Janovským opravdu vychází.
Autor : Jaroslav Hrabák     Zdroj : Naše Jablonecko

Tatra už ma nový domov


dnes 22.10 v pozdních odpoledních hodinách dorazila k nám do obce již dlouho očekavaná cisternová stříkačka Tatra 6x6


Photo

Nové zasahové vozidlo a hasičská zbrojnice


Sbor dobrovolných hasiču v Janově nad Nisou dostal doslova předčasný dárek k vánocům .Již od léta parkujeme vozidla v nové zbrojnici ze ktre už jednotka vyjížděla k několika případům v okolí a na pomoc lidem postižených poovodněmi . největšim překvapenim ale bylo představení nového vozidla Tatra 815 6x6 které bylo představeno na schuzi ktera se konala na obecnim uřadu v Janove . Tímto bych chtěl jménem cele jednotky poděkovat starostovi obce Janova nad Nisou a zastupiteům obce za velkou podporu jednotky v tomto roce .DĚKUJEME


Photo

Těžké zranění po požáru v ústavu pro mentálně postižené


V neděli 22. srpna 2010 v 18:55 hodin byl na operační středisko hasičů ohlášen požár v objektu ústavu pro mentálně postižené v Horním Maxově. Na pomoc byli vysláni profesionální hasiči HZS LK ze stanice Jablonec nad Nisou spolu s dobrovolnými jednotkami z Lučan nad Nisou, Janova nad Nisou a Josefova Dolu.
Po příjezdu na místo požáru hasiči průzkumem zjistili, že požár byl lokalizován před jejich příjezdem. Jedna těžce zraněná osoba byla v péči ZZS. Hasiči požár zlikvidovali jedním vodním proudem. Dále kontrolovali výskyt ohnisek hoření termokamerou, rozebírali dřevěné obložení stěn a hořící materiál dohašovali.
Ve 20:02 hodin velitel zásahu předal požářiště majiteli a na místě ponechal na dohlídku hasiče z Lučan nad Nisou. Ostatní jednotky se vrátily na své základny. Požár způsobil škodu za 200 tis. Kč, uchráněné hodnoty byly vyčísleny na 9 mil. Kč. Příčina požáru je zatím v šetření.

kpt. Ing. Radek Vojík oddělení IZS a řízení JPO HZS Libereckého kraje

Text a foto převzato ze serveruPozary.cz
Photo

Požár louky u lomu v Harničné


Dne 25.4.2010 byl vyhlášen v odpoledních hodinách požární poplach v Hraničné u lomu.Došlo k zahoření louky v rozměrech 50x40 metrů při přípravě pokrmu způsobením nedbalostí majitele.Díky rychlému zásahu se oheň nerozšířil na další majetek.Hasiči na místě požáru zůstali a provedli dohašovací práce.
Foto


Photo

Pálení čarodějnic 2010


Dne 24.4.2010 se konalo pálení čarodejnic v Janově nad Nisou.Hasiči se postarali o bezpečnost a uzavření komunikace pro lampionový průvod,který směřoval k místu pálení čarodejnic.Hasiči se postarali o bezpečnost kolem hranice v době zapálení a po dobu celého průběhu.
Foto


Příprava dřeva a stavba hranice Čarodějnice 2010


Dne 17.4.2010 byla provedena těžba a příprava dřeva ke stavbě šestihranné hranice na hřišti u sokolovny v Janově nad Nisou.
Foto


Kácení stromu pro obec


Dne 10.4.2010 proběhlo kácení stromů na žádost obce z důvodu nebezpečí pádu v obecním parku pod radnicí.

Výroční schůze za rok 2009


dne 26.3.2010 se konala výroční schůze na které proběhla nová volba osazenstva SDH a shrnutí činnosti uplynulého roku 2009.
Photo

Kluziště

Sbor dobrovolných hasičů provozuje mistní kluziště v centru obce na Berkově louce.Pro činnost údržby jsme dostali od obce sněžnou frézu.
kluzák foto
Požar bytu v Loučné

29.11 byl naší jednotce nehlášen požar bytu v loučné.po příjezdu profesionálních hasiču ze stanice Jablonec n.N na misto události byla naše jednotka ponechhána v pohotovosti na stanici

Janovských 11 a 19 Km


Ve dnech 30.10 až 31.10 naše jednotka zřizovala stavbu trati a zajišťovala pořadatelskou službu
SDH Janov nad Nisou Fotky
11a19 km

Cvičení Tedom

Dne 23.10 proběhlo námětové cvičeni ve firmě Tedom (v areálu bývaleho Liazu) kde jednotka provedla průzkum a zachranu zraněných osob . Po ukončení cvičení proběhla exkurze pro zůčastněné jednotky


SDH Janov nad Nisou Fotky

Úprava trati na janovských 11 a 19 kilometů


Dne 23.10 proběha kontrola a úprava trati
SDH Janov nad Nisou Fotky

Sněhová kalamita


Od 15.10 do 18.10 byla naše jednotka několikrát povolána k technické pomoci a rozřezáni spadlých stromů
SDH Janov nad Nisou Fotky

Osmdesát procent výjezdů mají do Bedřichova

Photo

Přes sto dvacet let pomáhají dobrovolní hasiči z Janova při hašení požárů, odstraňování následků vichřice nebo i s úklidem a čištěním obce. Pořádání akcí pro děti jako je pálení čarodějnic je samozřejmostí
Sbor dobrovolných hasičů Janov nad Nisou Záslužnou činnost nepraktikují janovští hasiči jen v místní obci, suplují i Sbor dobrovolných hasičů v Bedřichově. „Zde sbor zanikl před více jak deseti lety, od té doby vyjíždíme k požárům my,“ vysvětlil velitel SDH Janov Radek Nagy a dodal, že v osmdesáti procentech vyjíždějí k požárům rekreačních chat a domků v sousedním Bedřichově. Pomáhat při požárech se rozhodlo čtrnáct mužů z Janova ať profesí zdravotník záchranné služby, tesař nebo pracovník vězeňské služby. Při výjezdech, kterých mají zhruba deset za rok, neváhají, a při povolání nasadí doma hasičkou výstroj a utíkají do terénu. „Ano, naši kluci nasazují výstroj doma, jelikož na stanici nemáme řádné zázemí. To se ale změní. Již za čtrnáct dní by se měla začít stavět hasičská zbrojnice na konečné autobusu, která nabídne kvalitní zázemí,“ zmínil velitel jednotky. Doposud dobrovolní hasiči využívali dvě garáže, kde jim přespávala obě vozidla, každé zvlášť.
Janovské trápí zastaralá technika Přestože SDH Janov si nemůže na podporu své činnosti na obec stěžovat, trápí je zastaralá technika. „Především to je cisternové vozidlo z roku 1970. Cisterna je nákladná na údržbu a o vysoké poruchovosti ani nemluvím. Ale je nám jasné, že šest milionů obec na nové cisternové vozidlo nemá,“ podotknul Nagy, který vyjádřil lítost nad tím, že je práce dobrovolných hasičů nedoceněná. „Někteří lidé nás vidí jako požírače finančních prostředků obce. Když například vidí, jak jezdí cisterna po obci, nelíbí se jim to, přitom ale nevědí, že řidič musí splnit deset kilometrů za měsíc kondičních jízd. Je totiž jiné řídit pětitunové vozidlo nebo čtrnáctitunové jako je to naše,“ vysvětlil velitel SDH Janov nad Nisou
Každý výjezd je pro nás odměnou Jednotka v Janově se schází každý poslední pátek v měsíci, kdy se starají o techniku, pořádají cvičení a další. Zúčastnili se například cvičení ve sklárně v Janově, kde proběhlo cvičení požárních jednotek nebo prověřovacího cvičení při požáru v Gymnáziu dr. Randy v Jablonci. „V Janově hasiči v tlakových oblecích zasaženou osobu dostali z dosahu unikajícího kyslíku a závadu pomohli odstranit,“ přiblížil cvičení v Janově Radek Nagy.


Běžecké závody a pouť na Kristiánově

Technické zajištění Orientačního bežeckého závdu snáslednou návštěvou pouťi na Kristiánově
SDH Janov nad Nisou Fotky


Požár chaty v Hraběticích

Požár chaty v Hraběticích u kapličky byl na tísňovou linku 112 ohlášen v pondělí 17. srpna 2009 ve 22:40 hodin. Na místo vyrazili profesionální hasiči HZS LK ze stanice Jablonec nad Nisou a jejich dobrovolní kolegové z jednotek Janov n. N., Lučany n. N., Jablonec n. N. - Jablonecké Paseky a Jablonec n. N. - Proseč n. N. s pěti cisternovými automobilovými stříkačkami.
Na likvidaci požáru půdního prostoru hasiči nasadili dva vodní proudy. Střešní konstrukci museli rozebírat pomocí bourací sekery. Jako vodní zdroj pro dálkovou dopravu vody byla využita bedřichovská přehrada. Příčinou požáru byl úder blesku.
Při hasebních pracích došlo u jednoho profesionálního hasiče ke stržení ochranné masky dýchacího přístroje a nadýchání zplodin hoření. S nevolností byl odvezen do nemocnice na ošetření a další pozorování.
kpt. Ing. Radek Vojík oddělení IZS a řízení JPO HZS Libereckého kraje

SDH Janov nad Nisou Fotky


Cvičeni - Stavba stanice na dálkovou dopravu vody

Cvičení proběhlo 15.8.2009 v arealu lomu Loučná . Vrámci cvičení byla prověřena akce schopnost a dojezdové časy členů jednotky do hasičské zbrojnice.

Obecní policie Janov nad Nisou Fotky


Odklízení následku vichřice

dne 23.07.2009 byla naše jednotka požadana o pomoc při odklízení spadlých stromu po vichřici ktera se prohnala naším krajem
Akce Janov nad Nisou

SDH Janov nad Nisou Fotky


Stěhování

Dne 23.5.2009 v 8 hodin ráno se začlo se stěhovánim a opuštěním jedne z garaží hasičske zbrojnice v centru Janova
SDH Janov nad Nisou Fotky


Údržda koupaliště pro obec Bedřichov

Dne 22.5.2009 byla naše jednotka požádana obcí bedřichov o vyčištění koupaliště Dolina
SDH Janov nad Nisou Fotky


Požár chaty

Photo

Zpráva SDH Janov n.N

Dne 5.5.2009 v 10:19 hodin byl vyhlášen požární poplach pro naší jednotku k požáru chaty na Horním Maxově. Hořici chata ohrožovala přilehle oběkty a porost, ktere bylo nutno ochránit přěd připadným zahořením. Naše jednotka prováděla hasební práce za použití dýchací techniky.Na místě zasahovala Profesionalní jednotka Jablonec n.N za spoluprace JSDHO Lučany n.N , Janov n.N Josefův Důl

Zpráva HZS Libereckého kraje

K požáru střechy hospodářské budovy v části Horní Maxov obce Lučany nad Nisou došlo v úterý 5. května 2009 před 10. hodinou. K pomoci byli vysláni profesionální hasiči z Jablonce nad Nisou s dobrovolnými kolegy z Lučan nad Nisou, Josefova Dolu a z Janova nad Nisou s 5 cisternovými vozy. Svědci požáru evakuovali ještě před příjezdem hasičů materiál ze stodoly. Hasiči na požár střechy nasadili 3 vodní proudy a soustředili se na ochlazování sousední chalupy, aby nedošlo k rozšíření požáru. Oheň dostali pod kontrolu krátce před 11 hodinou. Poté rozebírali konstrukci střechy a dohašovali skrytá ohniska požáru. Požár byl uhašen ve 13 hodin.
Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při pokládání lepenky na střeše stodoly. Vyšetřovatel hasičů udělil osobě zodpovědné za práce se svářecí soupravou blokovou pokutu na místě. Výše škody se pohybuje okolo 100 tisíc, uchránit se podařilo majetek v hodnotě 2 milionů korun.

por. Mgr. Iva Michalíčk,ovátisková mluvčí,HZS Libereckého krajeSDH Janov nad Nisou Fotky
Obecní policie Janov nad Nisou Fotky

Oslava 18tých narozenin člena SDH Janov n.N

Photo
Dne 2.5.2009 se konala oslava 18tých narozenin Martina Morávka a vstup do naší výjezdové jednotky při této příležitosti byl předan dar od obce z rukou Starosty Daniela Davida ve ktrém se ukrývalo zásahové oblečení a zasahová přilba.

SDH Janov nad Nisou FotkyPožár klestí v cetru Janova

Photo
Dne 26.4.2009 v 21:12 byl vyhlášen požarní polach pro jednotku Sdh Janov k požaru klestí 8x20 metrů. Jednotka začala hasit požár jedním proudem C za použití dýchací techniky Po příjezdu DA byla zřizena čerpací stanice

SDH Janov nad Nisou Fotky


Pálení čarodějnice

Photo
V sobotu 25.4.2009 bylo jako každým rokem palení čarodějnic

SDH Janov nad Nisou FotkyPříprava dřeva a hranice na čarodějnice

Photo
Ve dnech 18. a 19. Dubna 2009 proběhla příprava dřeva na pálení čarodejnic. Přípravu zajišťovala místní jednotka dobrovolných hasičů.

SDH Janov nad Nisou Fotky

Zdravotnický kurz

Photo
17 až 18.4.2009
SDH Janov nad Nisou Fotky
Údržba komunikace v obci

Photo
12.4.2009
SDH Janov nad Nisou Fotky
Požáru lesního porostu a přilehlé kůlny

Photo
Požár poplach pro náši jednotku byl vyhlášen 11.4.2009 ve 12:43 .Po příjezdu naší jednotky na místě zasahovalí jednotky HZS Jablone nad Nisou které měli místo požaru jíž pod kontrolu naše jedntka dostal za úkol rozebraní kůlny a dohašeni ohnisek .poté bylo místo předáno majitelům.

vicé informaci a foto bude doplněno


SDH Janov nad Nisou Fotky
přesné místo udalosti najdete zde

Hasiči zasahovali při úniku kyslíku, poté zachraňovali


Janov nad Nisou - Ve sklárně v Janově proběhlo cvičení požárních jednotek. Únik kyslíku, zasažená osoba. To byla prvotní informace, která dorazila na pult operačního důstojníka jabloneckých profesionálních hasičů.

Photo
Právě začalo tématické součinnostní cvičení profesionálních hasičů Hasičského záchranného sboru a Sboru dobrovolných hasičů Janov.
Na místo, do jedné z Janovských skláren, ihned vyjíždějí tři vozidla profesionálů a dvě dobrovolných hasičů. „Havárie vznikla při manipulaci s ventilem zásobníku kyslíku. Praskl vypouštěcí ventil, osoba byla zasažena,“ popsal Jan Šefr, velitel stanice HZS LK Jablonec.
Hasiči v tlakových oblecích zasaženou osobu dostali z dosahu unikajícího kyslíku a závadu pomohli odstranit. „Akce proběhla k naší spokojenosti,“ uvedl Jan Šefr, kterého při dozoru doprovázeli nadřízení a kolegové z kraje. Poté hasiči obou sborů navštívili provozy sklárny, aby zkontrolovali protipožární opatření a prohlédli si výrobu. Za několik desítek minut nastoupili k hodnocení cvičení.
V tu chvíli se však znovu rozezvučely vysílačky. „Ukončete cvičení, volal pán, že v Janově zmizel v díře pes nebo žena. Muž je zmatený. Když jsme mu sdělili, že tam cvičíte, řekl, že za vámi doběhne,“ hlásil operační důstojník.
Pes či žena? Mezi hasiči proběhne vlna smíchu, ale napětí je cítit. Hasiči vybíhají na hlavní silnici, aby měli lepší přehled. Během chvíle se opravdu objeví na vedlejší cestě spěchající muž ve středních letech.
„Pes vlezl do šachty, kudy protéká řeka. Manželka se za ním pustila,“ vysvětlil muž.
Hasiči ihned reagují. Velitel zásahu rozděluje místa, která prozkoumají profesionálové a která dobrovolníci. Za chvíli se hasiči nejméně po dvojicích spouštějí do tmavých průtokových šachet. „Držte se u sebe, nezapomeňte na lampy,“ dává poslední pokyny velitel.
Zanedlouho je žena nalezena. „Kateřino, Kateřino,“ volá zoufalý muž a běží k vozidlu, kam hasiči nesou bezvládné tělo. Muži stačí jediný pohled. „To si ze mě děláte srandu? Vždyť to je nějaká figurína,“ volá a běží zpátky k propustím. Za ním běží několik hasičů.
Za chvíli jsou zpět a již je všem jasné, že se jednalo o další díl cvičení, tentokrát předem neohlášeného. Z nešťastného muže se vyklubal psycholog profesionálních hasičů.Společné cvičení se vyvedlo.

Hasiči zasahovali při úniku kyslíku, poté zachraňovali


Janov nad Nisou - Ve sklárně v Janově proběhlo cvičení požárních jednotek. Únik kyslíku, zasažená osoba. To byla prvotní informace, která dorazila na pult operačního důstojníka jabloneckých profesionálních hasičů.

Photo
Právě začalo tématické součinnostní cvičení profesionálních hasičů Hasičského záchranného sboru a Sboru dobrovolných hasičů Janov.
Na místo, do jedné z Janovských skláren, ihned vyjíždějí tři vozidla profesionálů a dvě dobrovolných hasičů. „Havárie vznikla při manipulaci s ventilem zásobníku kyslíku. Praskl vypouštěcí ventil, osoba byla zasažena,“ popsal Jan Šefr, velitel stanice HZS LK Jablonec.
Hasiči v tlakových oblecích zasaženou osobu dostali z dosahu unikajícího kyslíku a závadu pomohli odstranit. „Akce proběhla k naší spokojenosti,“ uvedl Jan Šefr, kterého při dozoru doprovázeli nadřízení a kolegové z kraje. Poté hasiči obou sborů navštívili provozy sklárny, aby zkontrolovali protipožární opatření a prohlédli si výrobu. Za několik desítek minut nastoupili k hodnocení cvičení.
V tu chvíli se však znovu rozezvučely vysílačky. „Ukončete cvičení, volal pán, že v Janově zmizel v díře pes nebo žena. Muž je zmatený. Když jsme mu sdělili, že tam cvičíte, řekl, že za vámi doběhne,“ hlásil operační důstojník.
Pes či žena? Mezi hasiči proběhne vlna smíchu, ale napětí je cítit. Hasiči vybíhají na hlavní silnici, aby měli lepší přehled. Během chvíle se opravdu objeví na vedlejší cestě spěchající muž ve středních letech.
„Pes vlezl do šachty, kudy protéká řeka. Manželka se za ním pustila,“ vysvětlil muž.
Hasiči ihned reagují. Velitel zásahu rozděluje místa, která prozkoumají profesionálové a která dobrovolníci. Za chvíli se hasiči nejméně po dvojicích spouštějí do tmavých průtokových šachet. „Držte se u sebe, nezapomeňte na lampy,“ dává poslední pokyny velitel.
Zanedlouho je žena nalezena. „Kateřino, Kateřino,“ volá zoufalý muž a běží k vozidlu, kam hasiči nesou bezvládné tělo. Muži stačí jediný pohled. „To si ze mě děláte srandu? Vždyť to je nějaká figurína,“ volá a běží zpátky k propustím. Za ním běží několik hasičů.
Za chvíli jsou zpět a již je všem jasné, že se jednalo o další díl cvičení, tentokrát předem neohlášeného. Z nešťastného muže se vyklubal psycholog profesionálních hasičů.Společné cvičení se vyvedlo.Zdroj : Jablonecký deník + foto
Další článek neleznete na www.pozary.cz
SDH Janov nad Nisou FotkyZdroj : Jablonecký deník + foto
Další článek neleznete na www.pozary.cz
SDH Janov nad Nisou Fotky

V Bedřichově shořela horská chata

Photo
K požáru horské chaty v obci Bedřichov došlo v neděli 4. ledna 2009 okolo půl osmé večer. Na místo byli vysláni profesionální hasiči z Jablonce nad Nisou spolu s dobrovolnými jednotkami hasičů z Janova nad Nisou, Jabloneckých Pasek, Proseče nad Nisou, Kokonína a Josefova Dolu s osmi cisternovými vozy. Následně byla vyžádána ještě posilová jednotka profesionálních hasičů z Liberce s dalším cisternovým automobilem.
Již při příjezdu první jednotek požární ochrany byla dřevěná část soukromé chalupy zachvácena ohněm. Po odpojení přívodu elektrické energie nasadili hasiči na požár chaty 3 vodní proudy. Zásah hasičům ztěžoval komplikovaný přístup k objektu a počasí. K dodávce hasební vody k hořící chatě byla zorganizována dálková doprava vody. Oheň se hasičům podařilo dostat pod kontrolu v 21 hodin a uhasit po dalších téměř dvou hodinách hasebních prací.
Prvotní odhad výše škody je 1 milion korun. Dnes na místě bude probíhat došetřování příčiny vzniku požáru vyšetřovatele HZS Libereckého kraje a Policií ČR.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
Zdroj : Hasičský záchraný sbor Libereckého kraje

Požar rekreační budovy

Photo
Dne 28.10.2008 v 7,10 hod. požár rodinného domu v Janově nad Nisou č.p. 1390. Došlo k zahoření sazí v komíně a následně se rozšířil požár do celé konstrukce podlahoy. Díky včasnému zásahu HZS Jablonce a naší jednotky, nedošlo k velkým škodám.

Zdroj Velitel jednotky JSDH Janov nad Nisou
Padlý strom

OPIS HZS Jablonec nad Nisou vyslal naší jednotku k odstranění padlého stromů Padlý strom po silném větru který bránil provozu na silnici z Janova nad Nisou do Bedřichova.Jednotka vyjela v počtu 1+2 s technikou DA 12 - Avia A30 a storom odsranila pomoci řetězove motorové pily.

Požár sauny

V neděli 1. června 2008 ve 03:43 hodin byl na operační středisko hasičů nahlášen požár v obci Bedřichov na Jablonecku. Na místo byli vysláni profesionální hasiči HZS LK ze stanice Jablonec nad Nisou a jejich dobrovolní kolegové z Janova n. N. a Jablonce n. N. – Kokonína. Po příjezdu na místo hasiči zjistili, že hoří objekt sauny. Požár byl likvidován dvěma vodními proudy za použití motorové řetězové pily a nastavovacího žebříku. Po likvidaci požáru v 04:51 hodin byla na místě ponechána janovská dobrovolná jednotka a ostatní hasiči se vrátili na své základny.

Zdroj www.pozary.cz
Dne 1.6.2008 ve 03,30 hod. požár na penzionu LUDMILA. Naštěstí se jednalo pouze o přilehl objekt vedle penzionu v které byla sauna a čistička odpadních vod. Tento objekt se podařilo z větší části zachránit. Na likvidaci požáru se podíleli jednotky IZS a JSDHO Janov nad Nisou.

Zdroj Velitel jednotky JSDH Janov nad Nisou

Hořelo v neobydleném rodinném domě

Photo
Hořelo v neobydleném rodinném domě V neděli 13. dubna 2008 ve 22:44 hodin byl na operační středisko hasičů nahlášen požár rodinného domu v obci Bedřichov na Jablonecku. Na místo vyjeli profesionální hasiči HZS LK ze stanice Jablonec nad Nisou se dvěma cisternovými automobilovými stříkačkami a požární plošinou a jejich dobrovolní kolegové z Janova nad Nisou, Josefova Dolu a Jablonce n. N. – Jabloneckých Pasek. Hasiči nasadili na likvidaci požáru vodní proudy ze země a z plošiny. Vzhledem k tomu, že odletující hořící materiál dopadal až na silnici, byla provedena Policií ČR uzávěra komunikace v okolí hořícího domu. Z důvodu potřeby velkého množství vody pro hašení byla zřízena dálková doprava vody hasičskými cisternami. Místo požáru bylo osvětlováno elektrocentrálami a světlomety z výbavy přítomných hasičských jednotek. Požár byl likvidován ve 02:51 hodin následujícího dne. Na místě byli na dohlídku ponecháni hasiči z Janova n. N. Ostatní jednotky se vrátily na své základny.

zdroj www.pozary.cz

Dne 13.4.2008 ve 22,30 hod. požár opuštěného rekreačního objektu v K.ú. Bedřichov. Došlo k zahoření celé střechy celého půdního prostoru. Na likvidaci požáru se podíleli jednotky IZS, JSDHO Janov nad Nisou,Paseky nad Nisou, Josefova Dolu.
Dne 14.4.2008 v 10,00hod. byla naše jednotka povolána k dohašení téhož objektu. Na likvidaci se podíleli jednotky IZS a JSDHO Janov nad Nisou.

Zdroj Velitel jednotky JSDH Janov nad Nisou
TOPlist